Co to je INGOT?

Logo Lifelong Learning Programme

INGOT je vzdělávací a hodnotící systém pro výuku ICT. Filozofií INGOTu je poskytnout studentům ocenění za jejich pokrok mezi jednotlivými úrovněmi dovedností. Úrovně jsou definované od nejzákladnějších po velmi pokročilé v souladu s Evropským kvalifikačním rámcem… Více informací »

INGOT je plně funkční i pro Českou republiku. Staňte se certifikačním střediskem INGOT!

Systém INGOT jsme lokalizovali pro české prostředí v rámci dvouletého projektu spolufinancovaného EU. S držitelem licence TLM jsme se dohodli na nastavení principů dlouhodobé udržitelnosti systému, aby čeští uživatelé mohli dále v systému pracovat a vydávat certifikáty svým žákům. Princip je takový, že škola nebo organizace podepíše smlouvu, kde se zaváže k etickým principům používání. Škola nebo organizace se poté stane samostatným certifikačním střediskem, získá účty pro libovolný počet učitelů a svým žákům může neomezeně vydávat certifikáty. Pro zajištění kvality umožní náhodnou kontrolu práce studentů, kteří získali certifikáty, zejména vyšších úrovní. Na úrovni Bronz se dokládání práce studentů nepožaduje. Škola nebo organizace má také nárok na technickou podporu a zaškolení svých učitelů.

Roční poplatek spojený se zřízením a provozem certifikačního střediska je 60 tisíc Kč (včetně DPH). Poplatek pokrývá školení, technickou podporu, kontrolu a schvalování vydávání certifikátů. Cena obnovy smlouvy pro druhý a další roky je 20 tisíc Kč.

Ingots se uplatnil v projektu GEBOL – Getting European Business Online

Studenti středních odborných škol získávají certifikáty INGOT za tvorbu webových stránek pro malé a střední podniky s využitím nástrojů Google. V České republice jsou zapojeni studenti Soukromé střední školy podnikatelské PrimMat. Více informací na www.gebol.org.

Jak žáky hodnotit

Další videa »

INGOT v ČR podporují

Logo Euroface consulting Logo JSI Logo Liberix