Jak hodnotit

Návod pro hodnotitele

Ve stručnosti probíhá proces hodnocení následovně:

  1. Hodnotitel připraví skupinu na získání certifikátu patřičného celku (např. Bronz 1 Celek 1). Ujasní si pomocí příručky, jaké požadavky jsou v tomto celku na kandidáty kladeny a informuje žáky o tom, že budou usilovat o splnění celku.
  2. Pozorováním si ověří (případně pomocí jiných doporučených metod), že žáci mají patřičné výsledky (dosáhli kompetencí S nebo H).
  3. Výsledky uloží do elektronické aplikace a po splnění požadovaných kritérií požádá o vydání certifikátů.
  4. Certifikáty žákům vytiskne a pokračuje bodem 1.

Práce s žáky a skupinami

Proces hodnocení

Jak požádat o certifikát

Komentáře nejsou povoleny.