INGOT Bronz

Stupeň Bronz 1 se také označuje Můj první INGOT kvůli motivaci, zejména malých dětí. Obsahuje jediný modul a umožňuje snadný vstup do projektu. V dalších stupních Bronz 2 a Bronz 3 narůstají požadavky modulu Zvyšování produktivity využitím ICT. Modul Základy Internetu zahrnuje pouze základní internetové dovednosti.

Modul Zvyšování produktivity využitím ICT je povinný ve všech úrovních, jeho náročnost pochopitelně stoupá.

Školení hodnotitelé hodnotí kritéria během obecných učebních aktivit, kdy jsou při přímém pozorování svědky výsledků práce. Další doklady se čerpají z pracovních schémat, plánů lekcí a vzorků práce.

Manažer při výroční návštěvě kontroluje kvalitu posudků rozhovorem s hodnotiteli v průběhu běžné práce a před certifikací. Hodnotitel musí dohlížet na kandidáty a jasně specifikovat úkoly. Hodnotitel zažádá o vydání certifikátu, pokud jsou všechna kritéria v on-line hodnoticí tabulce ohodnocena „S“ nebo „H“ (více o hodnocení).

Více informace najdete v příručce nebo přímo na webu theingots.org (anglický originál).

Manažer certifikaci potvrdí, pokud je díky dostupným dokladům přesvědčen, že je oprávněná. Tato autorizace umožňuje hodnotiteli tisk certifikátu přímo z webové stránky. Hodnotitel by měl být připraven a poskytnout manažerovi doklady pro ověření svého posudku.

Komentáře nejsou povoleny.