INGOT Gold

Kvalifikační úroveň Gold Award požaduje jeden povinný modul, celkem deset kreditů, přičemž alespoň sedm z úrovně Gold. Všechna kritéria musí být opět splněna na „S“ nebo „H“ ve všech modulech.

Certifikát Gold (Standard) vyžaduje minimálně šestnáct kreditů, z toho devět úrovně Gold. Jeden povinný modul úrovně Gold, ostatní alespoň úroveň Silver.

Certifikát Gold Extended (rozšířený certifikát) vyžaduje 25 kreditů z jednoho povinného modulu na úrovni Gold (stejně jako Standard) a dostatečného množství dalších modulů. Alespoň patnáct kreditů musí být na úrovni Gold.

Certifikát Gold Diplom ICT dovedností vyžaduje 38 kreditů ze tří povinných celků. Alespoň 21 kreditů musí být úrovně Gold.

Volitelné části mohou být na úrovni Silver nebo vyšší, ale nesmí mít stejný název jako povinné části. Musí poskytnout minimálně čtyři další kredity pro standardní certifikát a více pro rozšířený certifikát a diplom. To umožňuje flexibilitu pro různé úrovně znalostí a zájmy studenta. Povinné části a vybrané volitelné části jsou uvedeny níže spolu s návodem k interpretaci kritérií. Pokud hodnotitel plánuje použít jiné části, měl by kontaktovat svého manažera INGOT.

Komentáře nejsou povoleny.