Rozdíly mezi kvalifikacemi Bronz, Silver a Gold

Základní souhrn kvalifikací najdete anglicky na stránce theingots.org. Pokud se některé detaily změní, je právě toto referenční stránka.

Obecný popis kvalifikační úrovně Bronz

Výsledky na úrovni Bronz pokrývají široké rozpětí od velmi omezených praktických dovedností u studentů s nejnižšími výsledky, kteří pracují pod dohledem, po základní dovednosti v používání ICT nástrojů, které zajistí přechod k úrovni Silver. U úrovně Bronz jde spíše o poskytnutí podpory k pokroku formálně uznávaným kvalifikacím pro ty, kteří ještě nejsou připraveni přímo pracovat na úrovni Silver. Certifikáty úrovně Bronz dodávají odvahu podniknout další kroky spíše než přípravu pro určité povolání.

Vhodné pro děti na prvním stupni ZŠ, případně mladší děti druhého stupně ZŠ.

Obecný popis kvalifikační úrovně Silver

Dosažené výsledky na úrovni Silver odrážejí schopnost používat příslušné znalosti, dovednosti a postupy k dokončení rutinních úkolů, což zahrnuje zodpovědnost za dokončení úkolů a postupů pod řízením či vedením.

Starší děti druhého stupně ZŠ, střední škola.

Obecný popis kvalifikační úrovně Gold

Dosažené výsledky na úrovni Gold odrážejí schopnost vybrat a použít příslušné znalosti, nápady, dovednosti a postupy k dokončení přesně stanovených úkolů a přímo poukázat na problémy. To zahrnuje zodpovědnost za dokončení úkolů a postupů a procvičení samostatnosti a úsudku, který je vystaven celkovému řízení nebo vedení.

Vyšší ročníky střední školy, vysoka škola, samostudium.

Úrovně, kompetence

Klíčový předěl mezi úrovněmi

Klíčovým předělem mezi úrovněmi je stupeň samostatnosti, s jakou student pracuje. Hodnotitel musí napsat posudek zahrnující, kolik poradenství student potřebuje a do jaké míry je zodpovědný za dokončení úkolů bez většího vybízení.

Když použijeme stupnici kritérií, mezi úrovněmi vždy existuje určité vzájemné překrývání rozhodujících kritérií při „S“ (bezpečně ovládající). Student na úrovni Silver může být v některých kompetencích hodnocen „H“, celkově může být spíše „S“, ale přesto v některých úkonech dosáhne až úrovně Gold.

Moduly úrovně Bronz, Silver a Gold se proto při hodnocení mohou překrývat. Hodnotitelé mohou zaznamenávat hodnocení do on-line tabulky jakýmkoli jim vyhovujícím způsobem. Mohou studentovi zapisovat zároveň hodnocení pro Silver i Gold, nebo kompletně vyplnit všechny moduly Silver předtím, než začnou s úrovní Gold. Případně lze vyplnit přímo Gold, ale vrátit se zpět k úrovni Silver, pokud se ukáže, že kandidát není připraven.

Celek může být certifikován, pouze když jsou všechna kritéria splněna na „S“ nebo „H“. Kvalifikace může být udělena, když je dosaženo minimum kreditů na dané úrovni. Jinak je vše flexibilní. To umožňuje, aby se učební proces přizpůsobil individuálním potřebám studenta a hodnocení splnilo všechny požadavky místních systémů.

Komentáře nejsou povoleny.