INGOT

Co je INGOT?

Základní informace o INGOT
INGOT je vzdělávací a hodnotící systém pro výuku ICT. Filozofií INGOTu je poskytnout studentům ocenění za jejich pokrok mezi jednotlivými úrovněmi dovedností. Úrovně jsou definované od nejzákladnějších po velmi pokročilé v souladu s Evropským kvalifikačním rámcem (EQF). Základní úrovně začínají ještě pod první úrovní EQF a jsou uplatnitelné i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

INGOT je zkratka anglického International Grades – Open Technologies. Originální anglické stránky projektu naleznete na http://www.theingots.org

Systém se zaměřuje na motivaci studentů a jednotnou kvalifikaci v rámci Evropy. INGOT vznikl v Anglii, kde má akreditaci ministerstva školství prokazující soulad s národním kvalifikačním rámcem i akreditaci prokazující soulad s profesními standardy zaměstnavatelů.

INGOT mohou nyní využívat i učitelé informatiky v České republice pro obohacení vlastní výuky a motivaci svých studentů. Zájemci o účet v systému kontaktujte management@euro-face.cz.

Hlavní výhody systému INGOTLogo: Lifelong Learning Programme

  • Motivace studentů prostřednictvím formálního ocenění jejich znalostí
  • Minimální náklady na certifikaci studentů – systém pracuje výhradně v internetu a využívá open source
  • Strukturovaná stupnice hodnocení v přímé vazbě na Evropský kvalifikační rámec a rámcový vzdělávací program ČR
  • Podpora tvůrců programu a akreditovaných středisek

Program celoživotního učení Leonardo da Vinci umožnil přenos inovačního produktu ingot z Velké Británie a Německa do dalších evropských zemí. Grant EU pokrývá náklady na překlady materiálů do národních jazyků a pilotní ověřování v jednotlivých zemích.

INGOT v České republice

Euroface consulting, s.r.o.

Je realizátorem projektu v České republice a garantuje jeho průběh. Zprostředkovává komunikaci s The Learning Machine a figuruje jako národní manažer, který ověřuje vydané certifikáty a řeší sporné situace.

Jednota školských informatiků

Jednota školských informatiků garantuje propojení se školským prostředím. V období zavádění systému do České republiky sleduje soulad cílů INGOTu s kurikulárními dokumenty naší vzdělávací soustavy. Taktéž prostřednictvím INGOtu naplňuje vybrané strategické cíle z Akčního plánu Školy21, přičemž pro potřeby INGOtu poskytuje především lidské zdroje (viz Škola21 při JSI).

Liberix, o.p.s.

Figuruje jako dodavatel a odborný garant: připravil příručku, spravuje tento web a organizuje semináře pro učitele. Zajišťuje technickou stránku projektu.

Komentáře nejsou povoleny.