Jak začít

  1. Vyžádejte si přihlašovací údaje do systému pro hodnotitele.
  2. Přihlaste se a vložte své žáky.
  3. Začněte vydávat certifikáty Bronze – čím dříve, tím lépe.

Podrobné informace najdete v sekci Jak hodnotit.

Časté otázky

Kde najdu kurzy pro žáky?

INGOT není obsahový kurz, je to systém pro hodnocení. Kurzem jsou vaše hodiny. Vydejte svým žákům mezinárodně platné potvrzení (např. Bronze).

Která úroveň je určena pro mé žáky?

Přečtěte si podrobné srovnání jednotlivých úrovní: Rozdíly mezi Bronze, Silver a Gold.

Jak je zajištěno, že budou podmínky k získání certifikátů všude stejné?

Rámcové vzdělávací programy byly strategickými dokumenty pro uzpůsobení kritérií hodnocení jednotlivých úrovní tak, aby vyhovovaly podmínkám našeho školství. Díky tomu lze INGOT vsadit do školních vzdělávacích programů jako jeden z nástrojů pro ověřování očekávaných výstupů, a to nejen v rámci výuky informatiky, ale i jiných předmětech, kde lze efektivně informační technologie využívat. A proto je také možné objektivně stanovit kritéria a srovnávat je. A to také s jinými zeměmi, kde je INGOT používán nebo používán bude.

A kdo to všechno kontroluje?

Kandidáty (tj. především žáky a studenty) kontroluje hodnotitel (tj. nejčastěji učitel). Na úrovni Bronze je hodnotitelem nejčastěji přímo vyučující žáků. Pro úrovně Silver a především Gold se očekávají vyšší kompetence hodnotitelů a tudíž se nemusí jednat o učitele dané školy. Práce hodnotitelů je pak posuzována národním manažerem. Certifikáty schvaluje organizace The Learning Machine. Přečtěte si Kdo je kdo nebo více o principu celého systému.

Jak se dozvím, které kompetence patří do kterého certifikátu či úrovně?

Stáhněte si prosím brožuru, kde je vše popsané a vysvětlené. Příklad pro Bronze 1, první a základní modul:

1 Naplánujte použití ICT pro úkol.
1.1 Umím stanovit výhody použití ICT pro určitý úkol.
1.2 Umím naplánovat, jak dokončit úkol pomocí ICT.
1.3 Umím stanovit hlavní bezpečnostní problémy ovlivňující použití ICT pro daný úkol.
2 Použijte ICT k dokončení praktického úkolu.
2.1 Po použití stanovených bezpečnostních postupů umím použít ICT k dokončení úkolu.
2.2 Umím stanovit a opravit chyby.
2.3 Umím stanovit zlepšení.

Jsou pro jednotlivé úrovně k dispozici testy?

Model INGOT není založen na testování, protože ověřování očekávaných výstupů vychází především z pozorování „kandidátů“ (tj. žáků) a posuzování jejich práce během „kurzu“ (tj. ve vyučovací hodině). Cítí-li škola potřebu ověřovat znalosti a dovednosti žáků formou testu, mohou si jej sestavit hodnotitelé sami. Spolupráce zúčastněných škol v této věci je jenom vítána a my jsme připraveni vytvořit prostředí, které by poskytovalo „vzorové“ testy.

Komentáře nejsou povoleny.