Pro žáky a studenty

Připravili jsme pro vás příklady úkolů, které korespondují s konkrétními kritérii.

Silver 1 – celek 5, Tabulkové procesory

1. Úkol

1.1 Stanovte, která numerická a jiná data jsou potřebná a jak by měla být tabulka strukturována pro splnění požadavků

1.2 Umím přesně vložit a editovat numerická a jiná data

2.1 Umím určit, jak sumarizovat a zobrazit požadované informace

3.1 Umím vybrat a použít nástroje a techniky k formátování buněk, řádků a sloupců

3.5 Umím pomocí ICT nástrojů a potřebných oprav zkontrolovat, že informace v tabulkách splňují požadavky

Vytvořte v tabulkovém procesoru nový dokument, zadejte do záhlaví sloupců popisky Příjmení, Jméno, Datum narození, Bydliště, Pohlaví, Věk. Použijte pro buňky styly a určete v nich typy odpovídající požadovaným hodnotám – text, číslo ve formátu „datum“, číslo pro věk. Nadpisy naformátujte pomocí stylu (tmavé pozadí, světlé písmo). Dokument uložte pod jménem „prezenční listina“.

2. Úkol

1.2 Umím přesně vložit a editovat numerická a jiná data

2.2 Umím použít funkce a vzorce ke splnění požadavků kalkulací

2.3 Umím použít nástroje a techniky tabulkového procesoru k sumarizaci a zobrazení informací

3.5 Umím pomocí ICT nástrojů a potřebných oprav zkontrolovat, že informace v tabulkách splňují požadavky

Do seznamu vytvořeném v úkolu 1 vložte alespoň tři řádky hodnot vyjma sloupce Věk (tj. příjmení, jméno, datum narození bydliště, pohlaví). Pohlaví zadejte slovy „muž“ nebo „žena“ (bez uvozovek). Pro výpočet věku v letech použijte funkci YEARS nebo obdobnou (vrací počet let mezi zadanými daty). Funkci rozkopírujte na další buňky sloupce Věk.

Do buňky mimo definované sloupce uložte počet osob, použijte funkci COUNT, sčítejte položky sloupce Věk. Vysvětlete rozdíl mezi funkcemi SUM a COUNT.

3. Úkol

3.2 Umím určit, který graf či diagram použít pro zobrazení informace

3.5 Umím pomocí ICT nástrojů a potřebných oprav zkontrolovat, že informace v tabulkách splňují požadavky

Prezenční listinu vytvořenou v úkolu 1 a 2 naplňte alespoň deseti řádky dat, přičemž u všech vypočítejte věk (úkol 2). Vytvořte graf, který bude zobrazovat příjmení osoby a její věk. Do grafu umístěte přímku průměrné hodnoty. Graf bude obsahovat popisky os a legendu.

4. Úkol

3.4 Umím vybrat a použít vhodné rozvržení stránky k prezentaci a tisku informace z tabulkového procesoru

3.5 Umím pomocí ICT nástrojů a potřebných oprav zkontrolovat, že informace v tabulkách splňují požadavky

Graf vytvořený v úkolu 3 vytiskněte na list A4 na šířku. Zadejte záhlaví listu s vhodným pojmenováním (např. „Věk účastníků podle prezenční listiny“), zápatí odstraňte. Použijte podle potřeby úpravu tiskové oblasti.

Silver 1 – celek 7, Zpracování textů

1. Úkol

1.7 Umím efektivně ukládat a opětovně se vracet k dokumentům, v souladu s obecnými nařízeními a dostupnými zvyklostmi.

Uložte dokument v třech formátech, které nabízí váš textový procesor a vysvětlete, k čemu formáty slouží a jaké situace je nutné zohlednit, pokud někomu dokument předáváte (ne každý software pracuje se všemi formáty). Vysvětlete principiální rozdíl mezi odt (txt, doc) a formátem pdf.

Příklady formátů: doc, docx, odt, html, txt, pdf.

2. Úkol

2.1 Umím vytvářet a upravovat tabulky k organizaci tabulkových nebo numerických informací

V textovém procesoru vytvořte tabulku a uložte do ní seznam poboček „vaší“ firmy. Pobočky jsou tři a každý záznam obsahuje tyto informace: název firmy, ulice, číslo popisné, místo, telefon a e-mailová adresa. Tabulku vhodně naformátujte pomocí (předpřipravených) stylů, vhodným způsobem použijte barvy – mějte ale na paměti její přehlednost.

3. Úkol

3.2 Umím zvolit a použít vhodné techniky formátování písma a odstavců

Opište z novin nebo knihy odstavec textu. Jako druhý odstavec napište své jméno a e-mailovou adresu. Soustřeďte se na správné formátování textu, používání interpunkce, mezer, speciální znaky a další formátování.

(Žák by měl umět napsat zavináč, měl by vědět, že se za interpunkčními znaménky píše mezera, že se Enter stiskne pro ukončení odstavce, nikoliv řádku apod.)

4. Úkol

2.2 Umím volit a aplikovat styly nadpisů do textu.

Vytvořte textový dokument a ze stránky http://lipsum.com získejte deset odstavců českého textu. Z první věty každého odstavce vytvořte nadpis. Každý nadpis naformátujte pomocí stylu, přičemž vytvořte libovolnou strukturu nadpisů do tří úrovní (Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3).

Silver 1 – celek 10, Prezentace

1. Úkol

1.4 Umím určit omezení, která mohou mít vliv na prezentaci.

Pojmenujte (sepište) problémy, které mohou nastat při fyzické prezentaci před publikem. Uveďte, jak jim předcházet nebo jak je řešit, pokud jim zabránit nelze.

(Např.: dataprojektor nefungující s vaším notebookem, nemožnost přepnout obraz na projektoru a displeji, nízké rozlišení projektoru, výpadek elektrického proudu, nefunkční síťové připojení, nečitelný USB disk, neznámý operační systém nebo prezentační software apod.)

2. Úkol

1.6 Umím efektivně ukládat a znovu otevírat soubory prezentace v souladu s dostupnými pokyny a zvyklostmi.

Založte a vytvořte jednoduchou prezentaci v online prostředí, např. Dokumenty Google. Uložte ji pod smysluplným jménem, např. podle akce, kde budete prezentovat. Zavřete webový prohlížeč, znovu jej spusťte a prezentaci otevřete k úpravám. Nakonec ji aktivujte, tedy začněte prezentovat. Totéž lze realizovat v offline kancelářském balíku.

3. Úkol

3.1 Umím určit, jak prezentovat snímky v souladu se zadáním a efektivně komunikovat.

Uveďte osnovu své prezentace (budete přijímat dotazy?) a postup, jak ji budete realizovat (posloupnost, provázanost). Konkretizujte časový prostor pro každý snímek (počet minut, rezerva) a způsob, jak budete čas plánovat (rozložení prezentace, dotazů, diskuze) a kontrolovat během výstupu (vaše hodinky, organizátor). Uveďte základní příklady správné komunikace s publikem (oční kontakt, tempo, síla hlasu apod.), nastiňte řešení nečekaných situací (technický problém, nesouhlasný názor).

Silver 1 – celek 11, Databázové systémy

1. Úkol

1.3 Umím vkládat strukturovaná data do záznamů dle zadání.

Do připravené tabulky (tj. datové struktury) vložte data, dodržujte přitom typové definice. Použijte program LibreOffice Base, nebo MySQL databázi nebo jiný vhodný nástroj jako např. PortaBase

2. Úkol

1.1 Umím určit hlavní součásti databáze

Popište, co je to databáze a jaké typické součástí má, jak se s ní pracuje.

(Formuláře, tabulky, dotazy, viz např. http://www.openoffice.cz/navody/prace-s-databazi-base-z-openoffice-org nebo http://www.linuxexpres.cz/kancelar/openoffice-org-base-v-kratkom-predstaveni)

3. Úkol

2.1 Umím stanovit dotazy, které reagují na informační potřeby.

2.2 Umím spustit jednoduchý databázový dotaz

Sestavte dotaz (např. v SQL), který vrátí požadovaný výsledek, např. počet záznamů v tabulce nebo záznamy obsahující konkrétní hodnotu. Ověřte jeho funkčnost v odpovídajícím softwaru, např. PHPMyAdmin nebo LibreOffice Base.

Gold – celek 7, Zpracování textů

1. Úkol

1.3 Umím vybrat a používat vhodné šablony za různým účelem.

1.6 Umím kombinovat a slučovat informace v rámci dokumentu z více zdrojů.

Vytvořte v textovém procesoru nový dokument. Přeneste do něj obsah oblíbené webové stránky tak, aby se nezvýšil počet odstavcových, znakových a jiných stylů – použijte funkci „Vložit jinak“ nebo obsah přeneste přes běžný textový editor, který nadbytečné informace odstraní. Výsledný dokument nemá být jen textový a černobílý, přeneste také tabulky, barevné prvky a fotografie. Ověřte, že se obsah nenačítá ze vzdáleného zdroje, ale je uložen v dokumentu.

2. Úkol

2.1 Umím definovat požadavky dokumentu na strukturu a styly.

2.2 Umím určit, jaké šablony a styly jsou dostupné a kdy je použít.

2.4 Umím vybírat a aplikovat styly textu.

3.1 Umím definovat, jak formátování dokumentu může podpořit jeho účel.

3.2 Umím volit a používat vhodné techniky k formátování písma a odstavců.

Vytvořte šablonu pro jednoduchou školní práci ve formátu A4. V maximální míře použijte styly.

  • stránky:
    • obálka (nečíslovaná, nadpisy, jméno školy, autora)
    • běžné stránky (zápatí – číslo stránky) bez rozlišení sudá, lichá
  • nadpisy tří úrovní, graficky odlišené
  • obsah na poslední straně

3. Úkol

1.7 Umím efektivně ukládat a znovu otevírat dokumenty a šablony v souladu s dostupnými místními nařízeními a zvyklostmi.

2.1 Umím definovat požadavky dokumentu na strukturu a styly.

Vytvořte šablonu dokumentu podle úkolu 2. Šablonu uložte s využitím patřičných funkcí textového procesoru tak, aby ji bylo možné standardními prostředky nalézt, upravit a použít.

4. Úkol

2.4 Umím vybírat a aplikovat styly textu.

1.2 Umím používat vhodné techniky na přesné a efektivní vkládání textových a jiných informací.

1.6 Umím kombinovat a slučovat informace v rámci dokumentu z více zdrojů.

Vytvořte dokument, přeneste do něj text z webové stránky a nastavte mu vhodný styl. Vložte do něj obrázek z disku počítače, opatřete jej popiskem a nastavte obtékání textu zleva. Dokument uložte a zavřete.

Komentáře nejsou povoleny.